Pracujemy nad Regionalnym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim

W dniu 01 lutego odbył się pierwszy warsztat strategiczny pn. „Rozwój Ekonomii Społecznej w Małopolsce – wyzwania i możliwości zmieniającego się świata”.  Rozpoczął on prace nad Regionalnym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2021-2027 (RPRES).

Uczestnikami warsztatu było ok. 70 przedstawicieli:

  • sektora ekonomii społecznej (przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych i jednostek reintegracji społeczno- zawodowej),
  • gmin i powiatów zainteresowanych rozwojem ES w swoich społecznościach lokalnych,
  • organizacji i instytucji wspierających rozwój PES,
  • środowiska akademickiego i badawczego.

Byliśmy też my. Z naszego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej również w warsztacie wzięło udział kilku przedstawicieli – w charakterze ekspertów z dziedzin w jakich się specjalizują.

Podczas spotkania zostały przedstawione główne trendy wpływające na rozwój ES oraz kluczowe wnioski z diagnozy. Był to wstęp do pracy warsztatowej, prowadzonej metodą Open Space Technology. Uczestnicy proponowali tematy, które zostały połączone w 6 głównych obszarów: edukacja, promocja, inkubacja PES, współpraca z JST, aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współpraca z biznesem. Dyskusje toczyły się w 6 ww. przestrzeniach tematycznych.

Efekty dyskusji stanowić będą zaczyn do pracy w grupach zadaniowych:

  1. ds. Uspołeczniania zadań
  2. ds. Reintegracji i włączenia społecznego
  3. ds. Wsparcia inkubacji i rozwoju przedsiębiorstw społecznych (PS)
  4. ds. Promocji i edukacji

ROPS zaprasza przedstawicieli aktywnych podmiotów ekonomii społecznej lub organizacji wspierających rozwój ES aby jeszcze się zgłaszać do prac nad Programem w ramach ww. grup zadaniowych.

W tym celu proszę o kontakt na adres e-mail: mlulewicz@rops.krakow.pl do dnia 15 lutego br.