Projekt „Adaptable Youth” w ramach programu Erasmus+

Maribor na Słowenii był miejscem spotkania organizacyjnego projektu „Adaptable Youth” w ramach programu Erasmus+. Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie pełni rolę koordynatora, a partnerami są przedstawiciele firm i organizacji pozarządowych ze Słowacji, Bułgarii i Słowenii.

Problematyka projektu dotyczy jednej z kluczowych kompetencji młodzieży na rynku pracy jaką jest umiejętność akceptacji zmiany. W ramach badań wstępnych zauważyliśmy, że wielu młodych ludzi uważa, iż raz nabyta wiedza czy umiejętności, sposób pracy czy komunikacji, stanowią gwarancje trwałego sukcesu zawodowego. Tymczasem, zmieniające się warunki ekonomiczne, oraz oczekiwania pracodawców, niespodziewane okoliczności jak wojna czy pandemia wymuszają konieczność nagłego dostosowania się pracowników. Projekt stanowić będzie odpowiedź na problem, w jaki sposób przygotować młodzież do zawodowej zmiany, jakie mechanizmy wdrożyć aby adaptacja była skuteczna, wreszcie jakie narzędzie powinni użyć trenerzy, nauczyciele i sami zainteresowani, aby ten trudny proces nie stanowił traumy, a jedynie naturalną konsekwencje dynamicznej rzeczywistości.

W ramach projektu powstanie matryca kompetencyjna, program szkolenia dla młodzieży, oraz podręcznik dla trenerów. Ostatni rezultat stanowi platforma edukacyjna, na której wypracowany przez 2 lata materiał projektu dostępny będzie dla wszystkich zainteresowanych w formie cyfrowej.

Innowacyjność projektu polega też na tym, że materiały projektowe będą w postaci tzn.” kęsów wiedzy” – krótkich łatwo przystępnych treści – opracowanych w atrakcyjnej dla młodzieży formie elektronicznej.

Projekt „Adaptable Youth” nr 2021-2-PL01-KA220-YOU-000049545 jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

📣Więcej aktualności Erasmus+ | More news about Erasmus+