Praca i Sukces

Cel Projektu:
Projekt „Praca i Sukces” ma na celu zwiększenie zdolności 80 osób pow. 30 r. ż. pozostających bez pracy, w tym niepełnosprawnych i os. powyżej 50 r. ż., zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego (powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, olkuskiego, wadowickiego, miechowskiego) w okresie 01.06.2016-31.12.2017 roku, poprzez realizację kompleksowego indywidualnie dostosowanego programu wsparcia.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • 60 osób uzyska kwalifikacje zawodowe
 • 100 osób niepełnosprawnych i 50+ objętych działaniami projektu
 • 20% osób niepełnosprawnych uzyska zatrudnienie
 • 35% osób powyżej 50 roku życia uzyska zatrudnienie

Finansowanie:
Wartość dofinansowania:  1 492 460,00 zł
Całkowita wartość projektu:  1 590 660,00zł

Do kogo kierujemy projekt?

 • osób niepracujących powyżej 50 roku życia,
 • osób niepełnosprawnych niepracujących pow. 30 roku życia

Oferujemy:

 • Szkolenia i Kursy zawodowe (wraz ze zwrotem kosztów dojazdu i stypendium szkoleniowym)
 • Staże  (wraz ze stypendium stażowym w wys. 1750zł brutto/miesiąc)
 • Wsparcie Trenera Pracy
 • Pośrednictwo pracy
 • Wsparcie psychologiczne
 • Wsparcie biznesowe dla osób zainteresowanych założeniem działalności w ramach innych źródeł
 • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

W/w formy wsparcia określane są dla każdego uczestnika przez Doradcę Zawodowego na podstawie Indywidualnego Planu Działania

Dokumentacja rekrutacyjna:

Kontakt:
Tel. 32 645-19-98
e-mail: tozch@tozch.edu.pl