Proponowana tematyka szkoleń dla NAUCZYCIELI i KADR OŚWIATY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców oferujemy szkolenia zarówno dla kadr managerskich jak i pracowników niższych szczebli, m. in. z obszaru:

 • metodyki i dydaktyki nauczania
 • aspektów psychologicznych pracy nauczyciela
 • radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • aspektów prawnych pracy nauczyciela i dyrektora szkoły

Staraliśmy się aby poniższa oferta była ciekawa i wyczerpująca, ale jesteśmy do Waszej dyspozycji dlatego oferujemy szkolenia „szyte na miarę”, tzn. dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb.

Lista proponowanych szkoleń:

 1. Nie lubię całusów – psychologiczno – społeczne uwarunkowania prawidłowego rozwoju seksualności dziecka
 2. O ekspresji zachowani seksualnych
 3. Nie jestem świnką – czyli o zapobieganiu negatywnym zachowaniom u dzieci w wieku gimnazjalnym
 4. Rozwój psychoseksualny u dziecka
 5. Seks jako tabu
 6. Zaburzenia seksualne u dziecka
 7. Jak przezwyciężyć depresję u dzieci
 8. Kreatywność w edukacji wczesnoszkolnej: osoba – proces – przeszkoda – stymulacja.
 9. Kształtowanie inteligencji kinestetyczno – ruchowej u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 10. Emisja głosu.
 11. Stymulacja polisensoryczna.
 12. Zmiany wynikające z nowelizacji rozporządzeń o pomocy psychologiczno –
 13. Ocena pracy dyrektora.
 14. Ocena pracy nauczyciela.
 15. Nowy nadzór pedagogiczny w praktyce szkolnej.
 16. Kontrola zarządcza w szkole.
 17. Prawo rodzinne i opiekuńcze.
 18. Odpowiedzialność karna i cywilna nauczyciela.
 19. Metody aktywizujące.
 20. Współpraca z rodzicami i środowiskiem szkoły.
 21. Dziecko niepełnosprawne i niepełnosprawne intelektualnie – rozpoznawanie, pomoc i postępowanie.
 22. Dziecko niegrzeczne  czy  chore –  rozpoznawanie ADHD, postępowanie.
 23. Dziecko z rodzin dysfunkcyjnych  – wczesna interwencja.
 24. Dziecko niepełnosprawne i niepełnosprawne intelektualnie – rozpoznawanie, pomoc i postępowanie.
 25. Agresja w szkole – przeciwdziałanie, profilaktyka, rozpoznawanie, interwencja wewnętrzna i zewnętrzna.
 26. Molestowanie w szkole – rozpoznawanie, przeciwdziałanie, obrona przed pomówieniem.
 27. Dopalacze – profilaktyka, rozpoznawanie, postępowanie.
 28. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży – profilaktyka, rozpoznawanie, postępowanie
 29. Kryzys rodziny. Dziecko w cyberprzestrzeni  uzależnienie od  internetu , mediów. Grupy rówieśnicze.
 30. Przestępczość młodocianych
 31. Prawa dziecka w świetle Helsińskiej Konwencji Praw Człowieka.
 32. Grupy wsparcia dla rodziców. Inicjatywy oddolne, Instytucje wspomagające.
 33. Wypalenie zawodowe. Techniki walki ze stresem.
 34. Techniki relaksacji. Automotywacja.
 35. Podstawy mediacji rodzinnych.
 36. Mobbing i bullying w szkole.
 37. Diagnoza i terapia dysleksji oraz dyskalkulii.
 38. Trening umiejętności wychowawczych.
 39. Projektowanie i ewaluacja autorskich programów probacyjnych, profilaktycznych  i wychowawczych.
 40. Mediacje rówieśnicze i naprawcze dla dzieci oraz młodzieży.
 41. Kreatywność w domu i w przedszkolu: czyli jak być kreatywnym zawsze i wszędzie.

 

Szkolenia trwają od 5 do 20 godz. dydaktycznych.