Proponowana tematyka szkoleń dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie jako Akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje kompleksowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Oferujemy między innymi:

 • Szkolenia jedno i kilku dniowe, stacjonarne i wyjazdowe m.in. z zakresu:
  – zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej
  – podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej
  – finansów podmiotów ekonomii społecznej
  – podatki i prawo w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej
  – animacji lokalnej
  – współpracy międzysektorowej
  – dialogu obywatelskiego
  – zarządzania zasobami ludzkim w podmiotach ekonomii społecznej
  – diagnozy lokalnej
  – wykorzystania lokalnych zasobów w rozwoju społeczności lokalnej
  – wykorzystania nowoczesnych mediów w promocji podmiotów ekonomii społecznej
  – nowe technologie dla podmiotów ekonomii społecznej
  – źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej
  – coaching w podmiotach ekonomii społecznej
  – fundraising
  oraz inne zgodne z zapotrzebowaniem danej/ych osoby/ób, podmiotu/ów z zakresu ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego.
 • Doradztwo indywidualne i grupowe z zakresu: – podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej
  – finansów podmiotów ekonomii społecznej
  – podatki i prawo w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej
  – animacji lokalnej
  – współpracy międzysektorowej
  – zarządzania zasobami ludzkim w podmiotach ekonomii społecznej
  – diagnozy lokalnej
  – wykorzystania lokalnych zasobów w rozwoju społeczności lokalnej
  – wykorzystania nowoczesnych mediów w promocji podmiotów ekonomii społecznej
  – nowe technologie dla podmiotów ekonomii społecznej
  – źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej
  – coaching w podmiotach ekonomii społecznej
  – fundraising
  – wolontariat
  oraz inne zgodne z zapotrzebowaniem danej/ych osoby/ób, podmiotu/ów z zakresu ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego.
 • Doradztwo biznesowe dla podmiotów ekonomii społecznej wraz z opracowaniem strategii rozwojuUsługi nieodpłatne
 • Doradztwo indywidualne i grupowe z zakresu:
  – zasad zakładania podmiotów ekonomii społecznej
  – źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym nt. preferencyjnych pożyczek i kredytów
  – opracowania biznes planu
  – spotkania informacyjne nt ekonomii społecznej w szkołach oraz na uczelniach
  oraz inne działania nieodpłatne służące rozwojowi ekonomii społecznej (w tym dotacje na założenie spółdzielni socjalnych, targi, festiwale es, usługi prawne, marketingowe, księgowe) w zależności od specyfiki realizowanych projektów i dostępności środków przeznaczonych na ten cel.
 • SKARGI I ZAŻALENIA NA DZIAŁALNOŚĆ OWES NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: tozch@tozch.edu.pl