Przystań

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie jest realizatorem Projektu:
Przystań

Czas realizacji projektu: 02 stycznia – 31 maja 2009 roku
Wartość projektu: 47 743,00 zł.

Cel projektu: Niwelowanie zjawiska wykluczenia społecznego dzieci z gminy Chrzanów poprzez działania profilaktyczn- zapobiegawcze oraz popularyzację aktywnego spędzania czasu wolnego.

Działania Projektu skierowane są do dzieci w wieku od 5 do 13 lat będących podopiecznymi Świetlicy Środowiskowej „Nicolaus” działającej przy Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie.
W ramach działań Projektu przewiduje się przeprowadzenie następujących zadań:

  • Koła zainteresowań
  • Działania profilaktyczne
  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  • Zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego
  • Uroczyste zakończenie Projektu

Udział w Projekcie jest bezpłatny! Zgłoszenia do udziału w Projekcie należy dokonać w biurze Projektu przy ul. Janiny Woynarowskiej 1,
w pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 w terminie od 02 do 31 stycznia 2009 roku.
Regulamin uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz wzór Umowy uczestnictwa w Projekcie dostępne będą w biurze
Projektu oraz na Parafii.Projekt „Przystań” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.