PSS – Wczoraj i Dziś

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w partnerstwie ze
Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu serdecznie zaprasza do udziału w projekcie
„PSS – wczoraj i dziś”

Poniżej przedstawiamy założenia projektu oraz działania zaplanowane do realizacji.

 • Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji 300 osób (z 5 średnich przedsiębiorstw) do potrzeb rynku lokalnego i regionalnego w okresie od 01.10.2012 do 31.07.2014.
 • Grupą Docelową projektu jest 5 średnich przedsiębiorstw (PSS z siedzibą: Chrzanów, Brzeszcze, Wadowice, Andrychów, Oświęcim) i 300 pracowników tych przedsiębiorstw.
 • Obszar realizacji projektu:
  • Powiat chrzanowski: Chrzanów
  • Powiat wadowicki: Wadowice, Andrychów
  • Powiat oświęcimski: Oświęcim, Brzeszcze
 • Rekrutacja Uczestników:
  • Edycja I: listopad 2012 roku
  • Edycja II: luty 2013 roku
  • Edycja III: maj 2013 roku
  • Edycja IV: październik 2013 roku
  • Edycja V: luty 2014 roku
  • Edycja VI: maj 2014 roku
 • Każdy z Uczestników/Uczestniczek Projektu weźmie udział w następujących formach doskonalenia:
  • Szkolenia interpersonalne:
   – Skuteczna komunikacja, 2 dni x 8 h dyd.
   – Psychologia sprzedaży, 2 dni x 8 h dyd.
   – Obsługa klienta, 2 dni x 8 h dyd.
  • Specjalistyczne szkolenia handlowe i sprzedażowe:
   – Techniki sprzedaży, 2 dni x 8 h dyd.
   – Merchandising (sztuka układania towaru), 2 dni x 8 h dyd.
   – Zarządzanie zmianą, 2 dni x 8 h dyd.
  • Wsparcie doradcze związane ze szkoleniami:
   – doradztwo indywidualne z zakresu: doradztwa prawnego i interpersonalnego, 3 h doradcze na 1 osobę
   – doradztwo grupowe z zakresu: merchandisingu i technik sprzedaży, 5 h doradczych na grupę (10 osób)
 • Informacje:
  • Biuro Projektu: LIDER – siedziba TOZCh w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Janiny Woynarowskiej 1, pok. nr 11, tel.: (32) 623 32 18, osoba do kontaktu: Grażyna Mostowik
  • Biuro Regionalne: PARTNER – siedziba SZiH w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 7, pok. nr 303, tel.: (33) 847 54 75, osoba do kontaktu: Katarzyna Kała
 • Szkolenia będą organizowane w godzinach pracy Uczestników Projektu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.45.
 • W trakcie szkoleń przewidziany jest bezpłatny poczęstunek: kawa, herbata, ciastka oraz posiłek ciepły.
 • Uczestnik pokrywa koszty dojazdu do miejsca szkolenia, które zostanie wybrane zgodnie z procedurą konkurencyjności w miejscach zgodnych z obszarem realizacji projektu – powiaty: chrzanowski, oświęcimski, wadowicki.