Razem dla rozwoju Małopolskiej Wsi – Projekt „Sołectwo – nasza wspólna sprawa”

Projekt „Sołectwo – nasza wspólna sprawa”

Wkraczamy w nową erę współpracy i rozwoju społeczno-gospodarczego wśród swoich wiejskich społeczności. Projekt „Sołectwo – nasza wspólna sprawa” ma na celu zintegrowanie działań lokalnych liderów, organizacji i grup nieformalnych, aby razem tworzyć silniejsze, bardziej zaangażowane i zorganizowane społeczności wiejskie.

O plakat projektuProjekcie

W obliczu wyzwań współczesnego świata, wiejskie obszary Małopolski stają przed koniecznością adaptacji i rozwoju. Aby sprostać tym zadaniom, projekt skupia się na profesjonalizacji i zwiększeniu zaangażowania członków Rad Sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), Kół Gospodyń Wiejskich (KGW)oraz innych istotnych organizacji i grup działających na rzecz społeczności lokalnych.

Główne Cele

Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie poziomu współpracy środowisk wiejskich województwa małopolskiego oraz ich zaangażowania w politykę lokalną i regionalną. Dążymy do osiągnięcia tego poprzez:

  • Tworzenie efektywnych zespołów zdolnych do realizacji modelowych inicjatyw społeczno-gospodarczych.
  • Organizację szkoleń i warsztatów mających na celu zwiększenie kompetencji i wiedzy kluczowych liderów i członków społeczności.
  • Uruchomienie Wiejskich Skrzynek Obywatelskich jako platformy do dzielenia się pomysłami i problemami.
  • Realizację Wiejskich World Cafes oraz Sołeckich Warsztatów Ożywienia Społeczno-Gospodarczego, które będą służyć jako inkubatory innowacyjnych rozwiązań.

Kluczowe Działania

Projekt przewiduje szereg działań skierowanych na wsparcie i rozwój lokalnych społeczności:

  1. Szkolenia Lokalny Lider Aktywności dla 80 przedstawicieli kluczowych grup.
  2. Warsztaty z Budowania Efektywnych Zespołów Sołeckich dla 192 liderów.
  3. Organizacja Sieci Wiejskich Skrzynek Obywatelskich, Warsztatów Ożywienia Społeczno-Gospodarczego i Wiejskich World Cafe, stanowiących forum wymiany doświadczeń i pomysłów.
  4. Realizacja 16 Modelowych Inicjatyw w różnych sołectwach, które będą przykładami najlepszych praktyk.

Dla Kogo?

Projekt adresowany jest do członków KGW, OSP, sołtysów, rad sołeckich oraz wszystkich tych, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w życiu i rozwoju swoich wiejskich społeczności.

Bądź Częścią Zmiany

Zapraszamy wszystkich mieszkańców wsi w Małopolsce do aktywnego udziału w projekcie. Wasze doświadczenie, wiedza i energia są kluczem do sukcesu. Razem możemy uczynić nasze społeczności lepszymi, bardziej prosperującymi i bardziej zaangażowanymi w kształtowanie przyszłości naszego regionu.

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w projekcie lub chciałbyś dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami [+48 575-606-511].

Razem budujemy przyszłość wsi Małopolskiej. Dołącz do nas już dziś!