Rekrutacja do projektu „Realizacja kompleksowego projektu obejmującego wsparcie małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów” – wydłużenie naboru

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie informuje o wydłużeniu naboru do dnia 22.08.2022 r. do godziny 15:00.

Zapraszamy firmy z obszaru MŚP z terenu Województwa Małopolskiego do udziału w projekcie.

Dokumenty można składać  w formie elektronicznej poprzez skan lub podpisanych podpisem kwalifikowanym przesłanego na adres mailowy: tozch@tozch.edu.pl (w tytule maila: rekrutacja Gitex Global 2022 ) lub osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, ul. Kanałowa 21, 32-500 Chrzanów. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (wersja papierowa) trzeba będzie dostarczyć w terminie do 3 dni od przesłania wersji elektronicznej.

Nabór potrwa od 25.07.2022 r. do 08.08.2022 r. do godziny 15:00. Przy zastrzeżeniu, że nabór będzie trwał minimum 7 dni.

Ułatwienia dostępu