Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o ekonomii społecznej!

Ostatnia prosta i będzie ustawa o ekonomii społecznej.
Zachęcamy do lektury. Jest kilka ciekawych instrumentów wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych.
Analizujemy planowaną rolę OWES i zasady jego działania w myśl ustawy.