Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o ekonomii społecznej!