Aktualności SET

15 kwietnia 2024

Lista rankingowa dotycząca wsparcia dotacyjnego w ramach I naboru

Lista rankingowa dotycząca wsparcia dotacyjnego w ramach I naboru dostępna jest w biurze projektu przy ul. Kanałowej 21 w Chrzanowie w godzinach pracy biura!
12 kwietnia 2024

Informacja o wstrzymaniu naboru

Informujemy, że limit osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej w kwietniu został wyczerpany. Zapraszamy do śledzenia naszej strony i składania formularzy na tę formę