Sołectwo nasza wspólna sprawa

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

 

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie zaprasza do udziału w projekcie

„Sołectwo nasza wspólna sprawa”

Termin realizacji: 01.04.2022 r. – 30.06.2024 r.

Projekt skierowany jest do: 

  • Sołtysów/Sołtysek,
  • Członków/Członkiń Kół Gospodyń Wiejskich
  • Członków/Członkiń Rad Sołeckich
  • Członków/Członkiń OSP
  • Członków/Członkiń NGO

W ramach projektu oferujemy:

  • Szkolenia wyjazdowe Lokalny Lider Aktywności
  • Warsztaty z budowania efektywnych zespołów sołeckich
  • Organizacja: skrzynek obywatelskich, warsztatów ożywienia społeczno-gospodarczego, wiejskich World Caffe
  • Realizacja modelowych inicjatyw – 2600 zł na inicjatywę!
  • Organizacja Porozumienia Środowisk Wiejskich

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!