TOZCh otrzymało dofinansowanie projektu „Praca i Sukces”

W dniu 25.05.2016r. ukazała się lista rankingowa projektów dofinansowanych w ramach działania 8.2  RPO Małopolski. TOZCh otrzymało dofinansowanie na projekt pt. „Praca i Sukces”. Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia, w tym osób niepełnosprawnych i osób powyżej 50 roku życia.
Wkrótce więcej informacji.