UWAGA Konkurs!

MAŁOPOLSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ – edycja 2022

Do 19 września czekamy na Wasze aplikacje i rekomendacje! 📨

Konkurs organizowany jest w sześciu kategoriach – wybieramy: najlepsze przedsiębiorstwo społeczne (działające minimum 2 lata) oraz młode firmy (których staż działania jest krótszy niż 2 lata). Poszukujemy społecznie zaangażowanych gmin, powiatów i firm komercyjnych. Dostrzegamy również działalność aktywizacyjną klubów i centrów integracji społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej.

http://www.es.malopolska.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-malopolski-lider-przedsiebiorczosci-spolecznej-2022?fbclid=IwAR0G4jy5N8Pq8VMqH6nBq6KXJaca3YvRqvvb-KGsu7DQIZ4zOu7pj-efHKk

#Owes #MOWES #małopolska #ekonomiaspołeczna