Ważny obowiązek NGO

Komitet ds. Pożytku Publicznego pragnie przypomnieć organizacjom pozarządowym o obowiązkach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dla podmiotów, które zostały wpisane do KRS przed dniem 31 października 2021 r. obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych powinien zostać dopełniony w terminie do 31 stycznia 2022 r.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/pozytek/wazny-obowiazek-ngo—zglos-beneficjentow-rzeczywistych?fbclid=IwAR1reR_nY72W6XNuTO39-2TAa0G25JJx1w5TOSWDjq1gjugWBJrfrZzmvAY