Wracam do Pracy

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie jest realizatorem Projektu:
Wracam do Pracy

Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Termin realizacji projektu: 04.01.2010 do 30.09.2011r.

Wartość projektu: 686 830 zł

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:
MODUŁ ZAWODOWY – Organizacja bezpłatnych kursów zawodowych:

 

 • Brukarz
 • Blacharz – dekarz
 • Spawacz MAG i TIG
 • Murarz – tynkarz
 • Sprzedawca artykułów drogeryjnych
 • Ślusarz- monter konstrukcji stalowych

MODUŁ SPOŁECZNY – szkolenia

 • Techniki pisania CV, podań, umowy i wypowiedzenia
 • Autoprezentacja i techniki negocjacji
 • Prawa pracownicze i instytucje odwoławcze
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące kodeksu rodzinnego, ustawy o pomocy społecznej- instytucje wspomagające i odwoławcze
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące założenia własnej firmy ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

BENEFICJENCI OSTATECZNI:
Osoby bezrobotne z terenu powiatu chrzanowskiego.
Dla uczestników projektu przewidziane są stypendia. Nowe kwalifikacje dla wszystkich, łamiemy stereotypy i zachęcamy szczególnie Panie!