Wracam na Rynek!

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie oraz Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu od dnia 1 czerwca 2012 roku przystąpiły do realizacji Projektu „Wracam Na Rynek!” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki; Działania 8.1. – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałania 8.1.2. – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest poprawa zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy osób zwolnionych do 6 miesięcy (z przyczyn przedsiębiorstwa) oraz osób w trakcie zwolnienia a także osób zagrożonych zwolnieniem z przedsiębiorstwa.
Okres realizacji projektu: 01.06.2012 – 30.04.2014
Liczba Uczestników: 40 osób

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby które mieszkają i/lub pracują na terenie powiatu chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego w tym:

  • są zagrożone zwolnieniem
  • są przewidziane do zwolnienia
  • utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

Oferujemy:

  • wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 40tys. zł wraz ze wsparciem pomostowym na okres 6 miesięcy – 12 miesięcy,
  • wsparcie w zakresie znalezienia nowej pracy lub zmianie miejsca pracy,
  • wsparcie szkoleniowe z możliwością odbycia stażu w zawodzie:

o Specjalista(tka) finansowo – księgowy(a),
o Przedstawiciel(ka) Handlowy(a) z prawem jazdy kat. B,
o Kierowca kat. C.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu.