Wyniki naboru do projektu „Realizacja kompleksowego projektu obejmującego wsparcie małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów”

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie publikuje listę rankingową wniosków o udział w warsztatach oraz misji gospodarczej na targi Metaverse EXPO 2023 w Seulu.

Informujemy, iż został zakończony etap oceny merytorycznej wniosków  udział w warsztatach oraz misji gospodarczej na targi Metaverse EXPO 2023 w Seulu.

Lista rankingowa wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: lista wniosków