Zamknięcie projektu MOWES – subregion Podhalański

Szanowni Państwo.

W związku z brakiem możliwości przedłużenia projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalańki”, z dniem 30.04.2023 r. zakończyła się jego realizacja.

Mając jednak na względzie konieczność zapewnienia wsparcia dla dotychczasowych klientów projektu z terenu subregionu podhalańskiego, tj powiatów: nowotarski, suski i tatrzański, informujemy, że mogą Państwo korzystać z dostępnych form wsparcia na terenie pozostałych dwóch subregionów: sądeckiego i tarnowskiego objętych wsparciem naszego OWES.

Wsparcie na w/w subregionach zostało przedłużone do 30.09.2023 r. i przez ten czas mogą Państwo korzystać z oferty naszego OWES.

Dostępne formy wsparcia w postaci:

  • Doradztwa Kluczowego,
  • inkubatora, w którym można prowadzić swoją działalność i odbywać spotkania,
  • animacji środowisk lokalnych,
  • doradztwa kluczowego,
  • doradztwa specjalistycznego prawnego i biznesowego,
  • usług prawnych, marketingowych,
  • konsultacji problemowych dotykających bieżących spraw PES i PS.

Klientów Subregionu Podhalańskiego zapraszamy do kontaktu z Biurem OWES Lidera (Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie):

  • tel.: 660-228-860
  • e-mail: mowes@tozch.edu.pl

Osoby dyżurujące w naszym biurze będą na bieżąco udzielać informacji i objaśniać zasady przystąpienia do pozostałych projektów i koordynować przyznanie wsparcia dla Państwa.

Ponadto informujemy, że obecnie intensywnie pracujemy nad zapewnieniem jak najszybszego uruchomienia oferty w ramach nowej perspektywy finansowania Funduszy Europejskich dla Małopolskich na lata 2021-2027 i mamy nadzieję, że nowa oferta będzie dostępna już w IV kwartale 2023 roku w pełni, również na terenie subregionu podhalańskiego.