Zapraszamy do udziału w projekcie „Czas na pracę 30+”

Jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo? Szukasz pracy, a może chciałabyś zdobyć nowe kwalifikacje?

Skorzystaj z oferty projektu „Czas na pracę 30+”, realizowanego przez Stowarzyszenie Cumulus, w partnerstwie z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie oraz Społeczną Szkołę Zarządzania i handlu w Oświęcimiu.

Projekt realizowany jest od października 2020 roku do września 2022 r.

Osoby bezrobotne mają szansę na zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności pożądanych na rynku pracy. Warunek jest taki, że muszę zamieszkiwać na terenie powiatu województwa małopolskiego i należeć do jednej z grup:

 • osoby powyżej 50 plus,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety powyżej 30 roku życia pozostające bez pracy nie należące do w/w grup,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza).

W ramach projektu Uczestnicy będą objęci m.in.

 • kompleksową pomocą doradcy zawodowego w postaci indywidualnego doradztw zawodowego
 • pośrednictwem pracy
 • wsparciem w poszukiwaniu zatrudnienia
 • wezmą udział w kursach oraz szkoleniach nadających kwalifikacje
 • wezmą udział  w płatnych 3-miesięcznych stażach.

STYPENDIUM STAŻOWE TO AŻ 1969,64 ZŁ BRUTTO!!

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej projektu: www.cumulus.org.pl , www.tozch.edu.plwww.szih.pl  w zakładce: Czas na pracę 30+