Zapraszamy do udziału w projekcie

„Bawiland – My bawimy – Ty pracujesz 2!”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług.

LIDER: Firma Handlowo – Usługowa S.C. Barbara Pałęga, Justyna Czerwińska

PARTNER: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Cel Projektu:

Projekt ma na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi od ukończenia 1 roku życia do 3 roku życia dla osób zamieszkujących/uczących się/pracujących w powiecie myszkowskim, zawierciańskim lub będzińskim poprzez utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi (I tura 30 dzieci, II tura 20 dzieci), w tym miejsca dla dwojga dzieci niepełnosprawnych do lat trzech w Żłobku „Bawiland”.

Realizacja projektu pozwala na złagodzenie podstawowego problemu występującego na terenie powiatów: myszkowskiego, zawierciańskiego i będzieńskiego, a pośrednio na terenie całego województwa śląskiego, jakim jest zbyt mała liczba miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, tym samym pozwala na zwiększenie udziału w rynku pracy osób, głównie kobiet (dla których opieka nad dzieckiem stanowi barierę powrotu na rynek pracy), które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 roku życia.

Rekrutacja trwa od 02.01.2019 r. do 28.02.2019 r. i przewiduje przyjęcie do żłobka 20 dzieci w okresie od 01.04.2019 – 31.03.2020 r. 

Do kogo kierujemy projekt?

Grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu cywilnego)/uczące się/pracujące w powiecie myszkowskim lub zawierciańskim, które:

  • podejmują pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3,
  • zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3;
  • osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 666 317,53 zł

TERMIN REALIZACJI: 01.09.2018 r. – 31.03.2020 r.

Zgłoszenie do projektu prosimy składać osobiście w biurze projektu – Niepubliczny Żłobek „Bawiland” ul. Słowackiego 17b w Myszkowie.

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA:

Kontakt:

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK „BAWILAND”

ul. Słowackiego 17B,
42-300 Myszków
Tel.: 508 962 658
e-mail:   bawiland@wp.pl