Zapraszamy wszystkich chętnych na bezpłatne szkolenie „Zasady zakładania i prowadzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej”

Zapraszamy wszystkich chętnych na bezpłatne szkolenie „Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, itp.)” wraz z doradztwem grupowym i indywidualnym oraz wizytą studyjną!

Zajęcia odbywają się w Nowym Sączu – budynek WSB-NLU (dla subregionu sądeckiego) i w Chrzanowie – budynek WSPiM (dla subregionu zachodniego).

Dla osób bezrobotnych zwrot kosztów dojazdu!

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Punktach Wsparcia do dnia 31 stycznia 2015 roku:
dla powiatów m. Nowy Sącz, nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego w budynku WSB-NLU w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, tel. 606 280 287

dla powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego w budynku WSPiM w Chrzanowie, ul. Janiny Woynarowskiej 1, pok. 11, tel.: +48 32 623 38 78

Regulamin uczestnictwa oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na: www.mowes.tozch.edu.pl/mowes/szkolenia-i-doradztwo-zasady-zakladania-i-prowadzenia-podmiotow-ekonomii-spolecznej

Liczba miejsc ograniczona!