Informacja o wstrzymaniu naboru

Informujemy, że limit osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej w kwietniu został wyczerpany.
Zapraszamy do śledzenia naszej strony i składania formularzy na tę formę wsparcia w kolejnym miesiącu.