Lista rankingowa dotycząca wsparcia dotacyjnego w ramach I naboru

Lista rankingowa dotycząca wsparcia dotacyjnego w ramach I naboru dostępna jest w biurze projektu przy ul. Kanałowej 21 w Chrzanowie w godzinach pracy biura!