Rekrutacja do projektu „Realizacja kompleksowego projektu obejmującego wsparcie małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów” – wydłużenie naboru do dnia 07.04.2023 r.

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie informuje o wydłużeniu naboru do dnia 07.04.2023 r. do godziny 15:00.

Zapraszamy firmy z obszaru MŚP z terenu Województwa Małopolskiego do udziału w projekcie.

Dokumenty można składać w formie elektronicznej poprzez skan lub podpisanych podpisem kwalifikowanym przesłanego na adres mailowy: tozch@tozch.edu.pl (w tytule maila: rekrutacja METAVERSE EXPO 2023) lub osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, ul. Kanałowa 21, 32-500 Chrzanów. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (wersja papierowa) trzeba będzie dostarczyć w terminie do 3 dni od przesłania wersji elektronicznej.

Nabór potrwa od 15.03.2023 r. do 31.03.2023 r. do godziny 15:00. Przy zastrzeżeniu, że nabór będzie trwał minimum 7 dni.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty do pobrania: