Rozeznanie rynku do projektu „Akademia Kreatywnej Kariery”

ROZEZNANIE RYNKU dotyczące wyłonienia wykonawcy cateringu dla Uczestników  projektu nr WND-POWR.01.04.00-00-0059/18 pt. „Akademia Kreatywnej Kariery”.